Season01

 1. yuribo | どろん

  • CHOREOGRAPHY
 2. NAOTO | Life in the City

  • GANRE
 3. Ḍākinee | Ḍākinee BBQ

  • GANRE
 4. chako. | 零+TAKAYAMA

  • CHOREOGRAPHY
 5. ししがみ | nandarou

  • GANRE
 6. ゴリキング | Yellow Sip

  • CHOREOGRAPHY
 7. Kraft Arm | Arms labyrinth

  • CHOREOGRAPHY
 8. Shuru Fueki | shikoku

  • CHOREOGRAPHY
 9. 赤の同盟

  AIKO | 赤の同盟

  • CHOREOGRAPHY